AM

DANCEBYMYGRAVE

Do Zarządców, Reżyserów I Treserów Cyrku Tego Świata

DoZarządcówReżyserówITreserówCyrkuTegoŚwiata.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RAddpg9mSvI

11 Października 2021

DANCEBYMYGRAVE

Patrzmy sobie w oczy

DoZarzadcowRezyserowITreserowCyrkuTegoSwiataNEW

DANCEBYMYGRAVE

TANIEC_CIAŁO_NIEŚMIERTELNOŚĆ_JESTEM

ITanczyWiecejBardziejDalej.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=MjhG_O6iwvc

WIMIENIUPRAWDYDZIEKUJEMYCIDOROTA

zdjęcie: © 2021 Katarzyna Ścibor

W IMIENIU PRAWDY DZIĘKUJEMY CI DOROTA!!!

10 Października 2021

DANCEBYMYGRAVE

Unabhängigkeitserklärung – ein Requiem

https://www.youtube.com/watch?v=BzHzIgT4IZg

October 2021

DANCEBYMYGRAVE

THANK YOU GERMAINE TILLION FOR THE HONOUR TO BE YOU ME.

Germaine_18:9:21

photography: © 2021 Wenzel Heldens

16 September 2021

Die Unverfügbaren I https://www.youtube.com/watch?v=BsMDaSBAxDQ

Die Unverfügbaren II https://www.youtube.com/watch?v=tIrj_MhyhIQ

Die Unverfügbaren III https://www.youtube.com/watch?v=fFeT7Lly16c

DANCEBYMYGRAVE

SILENCE